Boeddhisme - Tibetaans boeddhisme

ALLE ARTIKELEN BINNEN DIT THEMA

Een paar interessante filmpjes van Trungpa

door Chögyam Trungpa | reacties (0) | 05-11-2012

Afgelopen zondag de 4e november was er een prachtige uitzending van de BOS over Chögyam Trungpa, die wordt zaterdag 10 november herhaald om 9.30 uur op Nederland 2.

>lees verder
Iets gaat zijn gang

door Maurice Knegtel | reacties (1) | 19-05-2015

Het heilige kan zich tonen als we de substantialiteit van onze werkelijkheid in twijfel trekken; dan beginnen de bergen te wandelen en de bruggen te stromen. Het sacrale kan zich ook openbaren als we de soliditeit van ons zelf in twijfel trekken. Naast de illusie van de hardheid van de dingen, is de illusie van de hardheid van het zelf een kardinale droom om uit te ontwaken. En wat we ontdekken als we wakker worden, wordt met pijnlijke trefzekerheid verwoord door de Nobelprijswinnaar literatuur, de Ierse schrijver Samuel Beckett (1906 - 1989), in zijn toneelstuk Endgame.

>lees verder
REMOVING THE SPLINTER OF EGO

door Chögyam Trungpa | reacties (0) | 25-01-2009

Understanding suffering is very important. The practice of meditation is designed not to develop pleasure but to understand the truth of suffering; and in order to understand the truth of suffering, one also has to understand the truth of awareness.

>lees verder
Aan de grens van onze verbeelding

door Maurice Knegtel | reacties (0) | 12-05-2015

Hoe kunnen we ons de wereld voorstellen van het ongeborene en het doodloze, waar noch aarde, noch water, noch vuur, noch wind is? Hoe ziet die wereld eruit waarin niet de rivier stroomt, maar de brug en waarin de groene bergen altijd wandelen? Kunnen we ons een voorstelling maken van datgene dat bij uitstek onvoorstelbaar en ondenkbaar is, het heilige, het grote mysterie van leven en dood? Lees dit fragment van het summum van de Indiase verbeeldingskracht, het Avatamsaka of 'Bloemenkrans' soetra, dat is ontstaan rond het jaar 0 van onze jaartelling. Dit fragment uit het laatste hoofdstuk, in mijn eigen vertaling, betreft de toren van Maitreya, de toekomstige Boeddha.

>lees verder
WHAT HAPPENED TO EGO?

door Chögyam Trungpa | reacties (1) | 24-01-2009

Chogyam Trungpa: Ego doesn't cut its own ground. Ego nurses its ground.

>lees verder
Het mysterie van de wandelende bergen

door Maurice Knegtel | reacties (0) | 05-05-2015

Het sacrale ligt per definitie voorbij de grenzen van mijn kennen en kunnen, en van mijn willen en weten. De stam van het Latijnse woord sacer, sak, betekent 'buitenplaats' en hij duidt de offerplek ver buiten het dorp of de stad aan, de plek waar het heilige in huivering wordt ervaren in en door het offer. Het sacrale is datgene dat we nooit kunnen grijpen of begrijpen, aangezien het buiten de vertrouwde orde van de dingen ligt.

>lees verder
Het sacrale volgens haiku dichter Basho

door Maurice Knegtel | reacties (0) | 21-04-2015

Als het Indiase Boeddhisme voet zet op Chinese bodem en het langzaam maar zeker een typisch Chinese vorm aanneemt, dan keert de uitdrukking van het sacrale na een duizelingwekkende vlucht van de verbeelding (zie bijvoorbeeld het Avatamsaka soetra dat ik over een paar weken hier zal bespreken) terug naar de aarde en het al te aardse: deze dagelijkse handeling in dit alledaagse leven. Onderstaande haiku van de onbetwiste Japanse haiku Meester en Zen adept Matsuo Basho (1644 - 1694) toont de expressie van het heilige volgens Zen op haar meest karakteristieke wijze.

>lees verder
THE MOMENT OF ENLIGHTENMENT

door Chögyam Trungpa | reacties (0) | 24-01-2009

>lees verder
Het mysterie in leven en dood

door Maurice Knegtel | reacties (1) | 14-04-2015

Het Grote mysterie van leven en dood licht op in het compromisloos doorvragen naar wat er concreet achter de concepten 'geboorte', 'leven' en 'dood' schuilgaat. Wat is geboorte? Wat is dood? Wat is leven? In het eindeloos terugkeren naar deze vragen en het jezelf openstellen voor wat zich in het kielzog van dit onderzoek toont, kan geheel niet voorzien en buiten mezelf om, het heilige zich ontegenzeggelijk tastbaar aandienen. En een ding is zeker: het is niet wat ik denk dat het is. De Japanse Zen Meester Dogen (1200 - 1253) geeft uitdrukking aan de bovengenoemde vragen in de opening van zijn tekst over geboorte en dood, Shoji.

>lees verder
SADNESS FOR OTHERS

door Chögyam Trungpa | reacties (0) | 24-01-2009

>lees verder