Boeddhisme - Tibetaans boeddhisme

ALLE ARTIKELEN BINNEN DIT THEMA

Een paar interessante filmpjes van Trungpa

door Chögyam Trungpa | reacties (0) | 05-11-2012

Afgelopen zondag de 4e november was er een prachtige uitzending van de BOS over Chögyam Trungpa, die wordt zaterdag 10 november herhaald om 9.30 uur op Nederland 2.

>lees verder
Het sacrale volgens haiku dichter Basho

door Maurice Knegtel | reacties (0) | 21-04-2015

Als het Indiase Boeddhisme voet zet op Chinese bodem en het langzaam maar zeker een typisch Chinese vorm aanneemt, dan keert de uitdrukking van het sacrale na een duizelingwekkende vlucht van de verbeelding (zie bijvoorbeeld het Avatamsaka soetra dat ik over een paar weken hier zal bespreken) terug naar de aarde en het al te aardse: deze dagelijkse handeling in dit alledaagse leven. Onderstaande haiku van de onbetwiste Japanse haiku Meester en Zen adept Matsuo Basho (1644 - 1694) toont de expressie van het heilige volgens Zen op haar meest karakteristieke wijze.

>lees verder
Het mysterie in leven en dood

door Maurice Knegtel | reacties (1) | 14-04-2015

Het Grote mysterie van leven en dood licht op in het compromisloos doorvragen naar wat er concreet achter de concepten 'geboorte', 'leven' en 'dood' schuilgaat. Wat is geboorte? Wat is dood? Wat is leven? In het eindeloos terugkeren naar deze vragen en het jezelf openstellen voor wat zich in het kielzog van dit onderzoek toont, kan geheel niet voorzien en buiten mezelf om, het heilige zich ontegenzeggelijk tastbaar aandienen. En een ding is zeker: het is niet wat ik denk dat het is. De Japanse Zen Meester Dogen (1200 - 1253) geeft uitdrukking aan de bovengenoemde vragen in de opening van zijn tekst over geboorte en dood, Shoji.

>lees verder
REMOVING THE SPLINTER OF EGO

door Chögyam Trungpa | reacties (0) | 25-01-2009

Understanding suffering is very important. The practice of meditation is designed not to develop pleasure but to understand the truth of suffering; and in order to understand the truth of suffering, one also has to understand the truth of awareness.

>lees verder
WHAT HAPPENED TO EGO?

door Chögyam Trungpa | reacties (1) | 24-01-2009

Chogyam Trungpa: Ego doesn't cut its own ground. Ego nurses its ground.

>lees verder
Het sacrale volgens de Boeddha

door Maurice Knegtel | reacties (0) | 31-03-2015

Zoals de zeventiende eeuwse Japanse Zen Meester Bankei spreekt ook Shakyamuni de Boeddha zo'n tweeduizend jaar eerder in Noord India over het ongeborene. Hij doet dit in een tekst die misschien wel tot de meest mystieke van de gehele Pali overlevering behoort. Een tekst die wellicht ook voor ons, Westerlingen in de eenentwintigste eeuw, het sacrale een wekkende en prikkelende stem kan geven.

>lees verder
THE MOMENT OF ENLIGHTENMENT

door Chögyam Trungpa | reacties (0) | 24-01-2009

>lees verder
Het ongeborene

door Maurice Knegtel | reacties (0) | 24-03-2015

Het epitheton 'Boeddha' wordt gebruikt voor mensen die zich hebben gerealiseerd dat hun leven 'opgaat in het licht' (Zen Meester Ta-aan). Maar 'Boeddha' is ook een symbool. Letterlijk betekent Boeddha 'Ontwaakte' en als symbool staat het voor een wakend principe in ieder van ons. Het staat voor een oog dat nooit slaapt en alles ziet. Het staat voor een 'overvloedig licht' (Zen Meester Taan-sia) dat nooit dooft en alles omvat. Maar wat betekent dit waken, dit licht, dit weten dat vooraf gaat aan alle woorden en kennis nu concreet in ons dagelijkse bestaan? Luister naar hoe de Japanse Zen Meester Bankei, een tijdgenoot van Rembrandt, dit grote mysterie van leven en dood tot uitdrukking brengt.

>lees verder
SADNESS FOR OTHERS

door Chögyam Trungpa | reacties (0) | 24-01-2009

>lees verder
Een juweel van onschatbare waarde

door Maurice Knegtel | reacties (0) | 17-03-2015

Heeft het grote mysterie van leven en dood nog een stem in onze moderne samenleving en in hoeverre resoneren de woorden die het Oosterse Zen daaraan geeft met onze Westerse oren? Een vraag zo oud als de mensheid leidt ons tot aan de poort van het heilige. In de woorden van de Indiase Kena Upanisad (6e eeuw voor Christus): 'Wat doet mijn geest denken? Wat vult mijn lichaam met levenslust? Wat beweegt mijn tong tot spreken? Wat ziet door mijn ogen en hoort door mijn oren?' De Chinese Zen Meester uit de negende eeuw na Christus Ta-Aan geeft antwoord.

>lees verder